کتابهای گرافیک
  • اندیشه‌ی طراحانه

    اثر گَوین اَمبروز و پل هریس ترجمه‌ی حسین شهرابی موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر ۱۳۹۳ کتاب «اندیشه‌ی ط ...

    اثر گَوین اَمبروز و پل هریس ترجمه‌ی حسین شهرابی موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر ۱۳۹۳ کتاب «اندیشه‌ی طراحانه» از مجموعه کتاب‌های «مبانی طراحی» است که توسط موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر منتشر ...

    بیشتر بخوانید