قیمت روز انواع کاغذ و مقوا در بازار                                 آخرین به روز رسانی : شنبه ، 22 مهر    1396

 

شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

کاغذ تحریر

70*100

70

بند

بنفش

765,000

781,000

کاغذ تحریر

60*90

70

بند

بنفش

680,000

675,000

کاغذ تحریر

70*100

80

بند

بنفش

920,000

930,000

کاغذ تحریر

60*90

80

بند

بنفش

710,000

700,000

کاغذ تحریر

70*100

100

بند

بنفش

1,200,000

1,210,000

کاغذ تحریر

60*90

100

بند

بنفش

920,000

920,000


شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

کاغذ پشت چسبدار

70cm

 

 

Asian Paper

 

33,500

 

33,500

 

کاغذ کرافت

140

127

کیلوگرم

Asian Paper

 

21,000

 

21,000

 


شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

کاغذ گلاسه براق

70*100

70

کیلوگرم

شینهو

34,000

 

34,300

 

کاغذ گلاسه براق

60*90

70

کیلوگرم

شینهو

35,000

 

34,500

 

کاغذ گلاسه براق

70*100

80

کیلوگرم

شینهو

35,000

 

34,500

 

کاغذ گلاسه براق

60*90

80

کیلوگرم

هانسول

36,000

 

34,500

 

کاغذ گلاسه براق

70*100

100

کیلوگرم

هانسون

38,000

 

34,500

 

کاغذ گلاسه براق

60*90

100

کیلوگرم

شینهو

35,000

 

34,500

 


شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

کاغذ گلاسه مات

70*100

70

کیلوگرم

شینهو

765,000

34,500

 

کاغذ گلاسه مات

60*90

70

کیلوگرم

شینهو

680,000

34,500

 

کاغذ گلاسه مات

70*100

80

کیلوگرم

شینهو

920,000

35,500

 

کاغذ گلاسه مات

60*90

80

کیلوگرم

شینهو

38,000

 

38,000

 


شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

مقوای پشت طوسی

100*70

 

230

کیلو گرم

هانسول

26,000

 

28,000

مقوای پشت طوسی

100*70

250

کیلو گرم

اژدها

25,500

 

28,000

 

مقوای پشت طوسی

100*70

 

280

کیلو گرم

اژدها

25,500

 

28,000

 

مقوای پشت طوسی

90*60

 

280

کیلو گرم

هانسول

25,500

 

28,000

 

مقوای پشت طوسی

100*70

 

300

کیلو گرم

اژدها

25,500

 

28,000

 

مقوای پشت طوسی

90*60

 

300

کیلو گرم

اژدها

24,500

 

28,000

 

مقوای پشت طوسی

100*70

 

350

کیلو گرم

اژدها

24,500

 

28,000

 


شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

کاغذA4

A4

80

بسته

paperone

103,000

 

104,000

 

کاغذA4

A4

80

بسته

Xerox-Business

 

101,000

 

102,000

 

کاغذA4

A4

80

بسته

Matrix

106,000

 

105,000

 

کاغذA4

A4

80

بسته

دبل آ

114,000

 

113,000

 

 

شاخص

اندازه

گراماژ

واحد

برند

قیمت قبلی

قیمت جدید

کاغذ کاربن لس

NCR

70*100

80

بند

فونیکس

1,160,000

 

1,160,000

 

کاغذ کاربن لس

NCR

90*60

 

80

بند

فونیکس

960,000

 

960,000

 

کاغذ کاربن لس

NCR

70*100

80

بند

هایپرکپی

1,050,000

 

1,050,000

 

کاغذ کاربن لس

NCR

90*60

 

80

بند

هایپرکپی

830,000

 

830,000

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور