کتب اورژینال:

 

کتاب خدمات از هایدلبرگ

کتاب دیکشنری زبان تخصصی برای رنگ

کتاب راهنمای کاربر - رنگ و کیفیت

کتاب هندبوک چاپ قسمت فوندامنت

کتاب رنگ سنجی و طیف سنجی

کتاب رنگ و کیفیت

کتاب رویدادهای مهم در یک نگاه

کتاب کنترل تصویر و واسط رنگ

 

کتب چاپ و نشر:

کتاب آشنايي با قوانين صدور مجوز و فعاليت

کتاب ایمنی و بهداشت صنعت چاپ

کتاب اموزش چاپ سیلک

کتاب چاپ دستی

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح چاپ صنعتي

معرفی كتاب های نوشته شده در چاپ

 

کتب بازاریابی:

کتاب 13 اشتباه مهلك مديران

کتاب از خوب به عالي

کتاب استراتژي اثربخش

کتاب اصول بازاریابی جلد اول

کتاب اصول سرمایه گذاری در بازار

کتاب باباي دارا، باباي ندار

کتاب بازارتجاری و رفتار خریدار تجاری

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

کتاب بي واسطه از دل

کتاب پنج دشمن كار تيمي

کتاب پنجمين فرمان

کتاب تمایز یا نابودی

کتاب تنها بی پروایان پایدارند

کتاب جهاني شدن

کتاب چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

کتاب چه كسي ميگويد فيل ها نمي توانند برقصند؟

کتاب رهبری تحول

کتاب رهبري كارآفرين

کتاب ساختن برای ماندن

کتاب فراز و نشيب مديريت

کتاب قدرت انتقاد سازنده

کتاب كاتلر در مديريت بازار

کتاب مديران كهن هكار

کتاب مديريت از راه ارز شها

کتاب مديريت استراتژيك منابع انساني

کتاب مديريت اقتضائي

کتاب مدیریت بر خود

کتاب مديريت برآينده با تكنولوژي فردا

کتاب مدیریت خشم

کتاب مديريت در ابهام

کتاب مستندسازي تجربيات مديران

کتاب مشتري در جايگاه شريك

کتاب موفقيت در فرهنگ ديجيتالي فردا

کتاب ناجي نيسان

کتاب هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند

کتاب واقعيت ساده در مورد كنارآمدن با دوستان و دشمنان

 

کتب دانشگاهی:

کتاب ازمایشگاه شیمی عمومی

کتاب آشنايي با مباني چاپ ونشر

کتاب بهداشت و ایمنی چاپ

کتاب ترام شناسی و بازتولید رنگ

کتاب چاپ دیجیتال

کتاب دیکشنری کامل زبان تخصصی چاپ

کتاب زبان تخصصی مقطع کاردانی

کتاب زبان تخصصی مقطع کارشناسی1

کتاب زبان تخصصی مقطع کارشناسی2

کتاب سیستم انتقال رنگ بر روی فرمهای چاپی

کتاب قوانين ومقررات حاکم بر چاپ ونشر

کتاب کارافرینی

کتاب نرم افزار نشر1

کتاب نرم افزار نشر2

نمونه سوالات محاسبات فني تخصصي

نمونه سولات مسابقات علمی و عملی دوره دهم

 

کتب طراحی و گرافیک:

کتاب آموزش فتوشاپ1

کتاب آموزش فتوشاپ2

کتاب آموزش فتوشاپ3

کتاب آموزش فتوشاپ4

کتاب آموزش فتوشاپ5

کتاب روتوش در فتوشاپ1

کتاب روتوش در فتوشاپ2

 

کتب هنرستانی :

کتاب فیزیک2

کتاب پس ازچاپ قدیم

کتاب پیش از چاپ جدید

کتاب پیش از چاپ قدیم

کتاب تکنولژی و کارگاه چاپ

مواد شناسی چاپ

   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور