با سلام                        

 

   دوستان عزیز شما می توانید در این بخش مقالات ویا اطلاعات مفیدی در حوزه های گرافیک چاپ ونشر کاغذومقوا 

بازاریابی و هر آنچه که  مورد استفاده ی کاربران بوده وباعث بالابردن سطح علمی و عملی آنها می باشد را برای ما

  فرستاده  وپس از برسی وبازنگری کارشناسان گروه علمی تخصصی چاپ بر روی وب سایت گذاشته شود

شما می توانید از طریق ایمیل اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید

upload@sepi.ir 

  • 1
1
   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور