دومین بازدید( تور تخصصی) برگزار شد.مشهد مقدس چاپخانه روزنامه قدس

تاریخ ایجاد   1395/07/02 - 11:47  تعدادمشاهده  435 بازگشت

دومین بازدید( تور تخصصی) برگزار شد.مشهد مقدس چاپخانه روزنامه قدس

این بازدید توسط مدیران سرپرست ها طراحان و گرافیست ها در مشهد مقدس برگزار گردید

دراین تور، بازدیدکنندگان از دستگاه روزنامه بازدید و کارشناسان توضیحاتی  را به بازدید کنندگان بارائه نمودند.


نظرات در مورد:دومین بازدید( تور تخصصی) برگزار شد.مشهد مقدس چاپخانه روزنامه قدس

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظر

   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور