گروه علمی تخصصی صنعت چاپ ایران  در دومین همایش ملی اختراعات و ابتکارات تهران وهمچنین اولین همایش ملی اختراعات وابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربری شرکت کرد

در این جشنواره که افراد شرکت کننده بعد از داوری جهت شرکت در جشنواره از سوی داوران انتخاب شده و مجموعه گروه در این جشنواره  توانست شرکت نماید.

این جشنواره در تاریخ 25 لغایت 27 مرداد 1394 در برج میلاد برگزار شد

تصاوری از  جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات در برج میلاد تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور