گفتگوی صمیمی و مفصل با استاد درویش  
 
● عمری است که در کلاس درس، از حضور اوجامانده ایماستاد پیشکسوت صنعت چاپ استاد بیژن درویش

استادی با کوله باری از تجربه و خاطره، استادی که در پیشرفت آموزش صنعت چاپ در ایران زحمات زیادی کشیده است، استاد پیشکسوت صنعت چاپ استاد بیژن درویش کجوری متولد1314 و در تهران متولد شده است، به قول خودش زمانی درصنعت چاپ اوستا بوده و برای این حرفه ...


 
     

   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور