درباره ما

logo

SEPI WEB


مقدمه :

صنعت چـاپ و بـسته بندی جز صنـایع مادر جـهان است و یک صنعت کلیـدی و غیر قابل اجتناب دنیـای امروز محسوب می شود. همان قدر که صنعت چاپ وابسته و تلفیقی از صنایع بزرگ دیگر جهان است، صنایع بزرگ نیز به این صنعـت وابـسته اند، بنابراین بـدون وارد شـدن به مبحث تخصصی این علم وصنعت به راحـتی می تـوان اهمیت و جایگاه آن را درک کرد.
صنعت چاپ ایران با قدمتی بیش از ۲۰۰ سـال همچنـان در حال فعـالیت و گسترش اسـت. صنعتی که با حمایت های بی دریغ و دلسوزانه افراد بسیاری شروع شد و ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
صنعتی که نسبت به دیگر صنایع کشور دارای کاستی های زیادی در زمینه های مختلف بوده وهست. اما به لطف خداوند تبارک وتعالی و دلسوزان خاضع این صنعت همانند کوهی استوار پایداری می کند. مجموعه سپی نیز با اتکا به الطاف خداوند متعال می خواهد در این راه قـدم برداشته و سهـیم باشد و گـام هایـی موثـر بـردارد که تأثیر اصولی وعمیق و باند مدت داشته باشد.

راهبردهای مجموعه Sepi Group

۱٫پیشگامی در نظریه پردازی ، تولید علم جنـبش نرم افزاری به منظور ارتقا صنعت چـاپ در کشور (عـلم صنعت چاپ و صنایع مرتبط و وابسته)
۲٫طراحی و جهت دهی به مطالعات و پژوهش های علـمی و تخصصی متناسب با شرایط و نـیازهای مـوجود در صنعت چاپ کشور وصنایع مرتبط و وابسته
۳٫پیشگامی در تدوین طرح های جامع علمی-پژوهشی در صنعت چاپ وصنایع مرتبط وابسته
۴٫طرح گفتمان های عمیق علمی-تخصصی با صنایع مرتبط و وابسته
۵٫پیشگامی در ارائه الگوهای موثر در مراکز آموزشی و پژوهشی
۶٫زمینه سازی برای ایجاد مراکز علمی –آموزشی مطالعاتی وپژوهشی
۷٫گسترش آگاهی و آشنایی با علم صنعت چاپ و جایـگاه و ارتباط آن با دیگر علوم و صنایع از طریـق رسـانه و فناوری نوین
۸٫گسترش ارتباطات بیرونی با مراکز تاثیر گذار رسـاندن آگاهی و ایجاد انسجام بین صنعت چاپ و دیگر صنایـع مرتبط و وابسته و همچنین مشتریان و مخاطبان این صنعت
۹٫ارتقا جایگاه علم وصنعت چاپ و نقش فعالان در برقراری روابط بین علوم و صنایع مرتبط وابسته
۱۰٫ترویج و ارتقاء فرهنگ صداقت و شفافیت در آموزش و تدریس مباحث علمی و تخصصی
۱۱٫تعامل گسترده و بـهره گیری از صنوف تشکل ها نـهاد ها سازمان ها مراکز آموزشی ،پژوهشی وتحفـیقاتی در راستای رسالت مجموعه  Sepi Group
۱۲ تنوع بخشی و توسعه قلـمرو فعالیت های علمی تخصصی و پژوهشی مجمـوعه sepi Group در صنعت چاپ از طریق ایده پردازی و خلاقیت افراد

ارزش های محوری مجموعه Sepi Group :

ایمان به خدا
صداقت
لیاقت و شایستگی
امانت داری
بهره وری
تعهد و متعهد بودن
تقدم فکر بر عمل

مجموعه Sepi Group در چشم انداز خود چنین ویژگی هایی را برخوردار خواهد بود.

در فضای وب :

کاملترین بانک و مرکز اطلاعات مشاغل
بانک کامل مقالات ، کتب ، پایان نامه

در فضای حقیقی :

بزرگترین و جامع ترین مرجع صنایع چاپ و بسته بندی
آکادمی آموزشی تخصصی چاپ و بسته بندی

مجمـوعه Sepi Group با حـضور فعـالان پیـشکسوتان اساتید فارق التحـصیلان و دانشـجویان صنعت چاپ وبسته بنـدی و همچنین دعوت از فعالان پیشکسوتان اساتید فارق التحـصیلان و دانـشجویان صنایع نشر، کاغذ و مقوا، گـرافیک ، عکاسی شیمی مـواد و رنگ ، مدیـریت بازاریابی و فروش تبلیغات و فـیزیک ونور که قصد دارند قدمی در مسـیر ایجاد ارتباط وانسجام واضح تر و شـفاف تر و مستحکم تر بین صنایع نام برده از طریق دادن آگـاهی در مفاهیـم مشترک و مرتبط و همچنین هموار کردن مسیـر پیشرفت برای آینـدگان این صنایع گذاشته و با رعایـت اصول اخلاقی و حرفه ای این ارتباط وهم بستگی را ماندگار کنیم.

دکمه بازگشت به بالا